KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>

Laboratorium Badań Chemicznych,
Ochrony Środowiska,
Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał

(rok powstania 1956)*

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"
 czego dowodem jest certyfikat akredytacji nadany przez
Polskie Centrum Akredytacji


Proxima Certyfikat


Jesteśmy członkiem rzeczywistym KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB / nr rejestru 325 /
tel./fax 71 344 96 70
51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 71
e-mail: laboratorium@pg-proxima.pl

www.laboratorium-proxima.pl

*(Prace laboratoryjne zaczęto prowadzić w Przedsiębiorstwie Geologicznym od 1956 r. Obecną formę Laboratorium uzyskało w latach 1990 ? 1992 przez połączenie laboratoriów z Wrocławia, Lubina i Legnicy przyjmując obecną nazwę "Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał")

Laboratorium oferuje Państwu szeroki zakres badań wód, ścieków, gruntów, węgli brunatnych, kruszyw i skał.
Oferujemy Państwu min. wykonanie badań w zakresie:
  • wód podziemnych i powierzchniowych
  • wód przeznaczonych do spożycia
  • ścieków bytowych i przemysłowych
  • skażeń chemicznych wód i gruntów
  • agresywności wód i gruntów do betonu
  • składu chemicznego próbek geologicznych
  • cech fizycznych, mechanicznych oraz chemicznych kruszyw i skał
  • określenia przydatności kruszyw i materiałów skalnych do wykorzystania w budownictwie szczególnie dla potrzeb drogownictwa i kolejnictwa
  • badań geotechnicznych na potrzeby różnych gałęzi budownictwa oraz geologii inżynierskiej
  • materiałów wykorzystywanych do podsadzki hydraulicznej

Pełna oferta badań znajduje się na stronie: www.laboratorium-proxima.pl

Zapraszamy do naszego laboratorium
Oferujemy profesjonalne usługi,
wykonane na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym.

Prowadzimy negocjacje cenowe.
Udzielamy informacji merytorycznych.

Kontakt:
 Magdalena Wartecka

Kierownik Laboratorium
Tel. 71 344 96 70
e-mail: laboratorium@pg-proxima.pl