KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>

Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał wchodzi w skład Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A. Laboratorium posiada wdrożony systemem zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Poświadczeniem wprowadzenia systemu zarządzania jest certyfikat akredytacji nr AB 432 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w roku 2003. Od tego czasu spełniamy surowe wymogi systemu jakości, co corocznie potwierdzane jest przez PCA w trakcie auditów zewnętrznych.
Personel zatrudniony w Laboratorium jest specjalnie dobrany i przeszkolony aby zapewnić najwyższą jakość wykonywanych usług. Obecnie ponad 65% osób zatrudnionych w Laboratorium stanowi kadra z wykształceniem wyższym.
Od roku 1995 Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (nr rejestru 325) będącego Członkiem w Europejskiej Organizacji ds. Badań eurolab.
Historia Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu obejmuje przeszło 65 lat działalności. Wizerunek firmy oraz jej marka kształtowane były przez długoletnią historię Przedsiębiorstwa począwszy od daty jego powstania 1 marca 1946 r. Dnia 1 lipca 1992 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu prywatyzuje się i przyjmuje obecną nazwę Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA Spółka Akcyjna. Prace laboratoryjne zaczęto prowadzić w Przedsiębiorstwie od 1956 r. Obecną formę Laboratorium uzyskało w latach 1990 - 1992 przez połączenie kilku laboratoriów z Wrocławia, Lubina i Legnicy przyjmując nazwę "Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał".
Od tego czasu do końca 2010 roku Laboratorium miało swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 86.
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. w latach 2009-2010 ogromnym nakładem finansowym wybudowało nową siedzibę firmy przy ul. Kwidzyńskiej 71 w którym poziom pierwszy stanowią nowoczesne laboratoria. Począwszy od lutego 2011 roku Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał mieści się w powyższej lokalizacji.