KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>


PREZES ZARZĄDU
mgr Grzegorz Firlit
Prezes Zarządu

tel. 71 344 96 03
e-mail: grzegorz.firlit@pg-proxima.pl
   

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

mgr Ewa Brzezińska
Główny Księgowy

tel. 71 344 96 04
e-mail:
ewa.brzezinska@pg-proxima.pl

   

DZIAŁ MARKETINGU
I ORGANIZACJI PRODUKCJI
mgr Małgorzata Zawieja
Pełnomocnik
Kierownik Działu

tel. 71 344 96 10
e-mail: marketing@pg-proxima.pl
   

SEKRETARIAT ZARZĄDU
mgr inż. Adam Dudała
Kierownik Sekretariatu Zarządu

tel. 71 344 96 06
e-mail: adam.dudala@pg-proxima.pl
   

DZIAŁ HYDROGEOLOGII
I OCHRONY WÓD
mgr inż. Jacek Gruszecki
Kierownik Dzia
łu
tel. 71 344 96 31
e-mail: jacek.gruszecki@pg-proxima.pl
   

DZIAŁ GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ
mgr Jerzy Goldsztejn
Kierownik Dzia
łu
tel. 71 344 96 45
e-mail: jerzy.goldsztejn@pg-proxima.pl
   

LABORATORIUM
BADAŃ CHEMICZNYCH,
OCHRONY ŚRODOWISKA,
MECHANIKI GRUNTÓW,
KRUSZYW I SKAŁ
mgr inż. Magdalena Wartecka
Kierownik Laboratorium

tel. 71 344 96 70
e-mail: laboratorium@pg-proxima.pl
   

ODDZIAŁ
W POZNANIU
mgr Mariusz Mikołajczyk
Kierownik Oddziału

tel. 61 827 32 86  kom. 519 307 398
e-mail: mariusz.mikolajczyk@pg-proxima.pl